Data Protection Officer (DPO)

📁
Stafmedewerker
📅
230000EP Vacaturenummer
Solliciteren tot: 30-11-2023

Verleg grenzen als Data Protection Officer

UZ Leuven wil samen grenzen verleggen door aan de hand van innovatie, toonaangevend onderzoek en uitmuntende opleidingen de weg te banen voor de gezondheidszorg van morgen. Als data-gedreven ziekenhuis vormt het zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens vandaag een cruciale rol en dit binnen 4 kerngebieden: zorg, onderzoek, personeel en logistiek. Als beheerder van persoonsgegevens is UZ Leuven zich bewust van haar rol om niet alleen te waken over de bescherming van de belangen van de personen achter deze gegevens, maar ook om toe te zien op een goed gebruik van de door haar beheerde gegevens. In het kader hiervan is UZ Leuven op zoek naar een Data Protection Officer (DPO).

Hoe verleg je grenzen?

Als Data Protection Officer (DPO) heb je een sleutelrol in de bescherming van persoonsgegevens.
Je bent betrokken zowel bij preventieve acties als bij controles naar de naleving van de relevante wetgeving. Je werkt onafhankelijk, maar in nauw overleg met het management en met zowel medisch geschoolde als niet-medisch geschoolde collega’s. Functioneel word je ingebed binnen de juridische dienst. 

Dit is een greep uit jouw takenpakket:

 • Je vervult alle door de GDPR aan de DPO toegewezen taken zoals het informeren en adviseren van de organisatie en haar werknemers, het uitoefenen van toezicht op de naleving van het door de organisatie uitgezette beleid rond gegevensbescherming en ondersteuning van (onafhankelijke) audits en de samenwerking met de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten.
 • Daarnaast ben je een centraal aanspreekpunt voor (juridische en in mindere mate technische) vragen over gegevensbescherming en informatieveiligheid. Je zoekt hierbij mee naar een oplossingsgerichte aanpak.
 • Je begeleidt betrokken teams bij het opstellen en uitvoeren van een gegevensbeschermingsbeleid, maar bent ook bereid om zelf beleidsvoorbereidende taken op te nemen zoals het uitvoeren van analyses, het ontwerpen van (interne) policies of de opmaak van beleid te coördineren.
 • Je wordt (niet-stemgerechtigd) lid van de Data Protection Board UZ Leuven en neemt een belangrijke rol op in de voorbereiding van de dossiers die aan de DPB worden voorgelegd.
 • Je blijft geïnformeerd over evoluties niet alleen van het gegevensbeschermingsrecht en informatieveiligheid in de strikte zin, maar ook van bredere juridische kaders die belangrijk zijn voor de omgang met gegevens. Je informeert het management proactief over zowel de bestaande als nieuwe en toekomstige uitdagingen en risico’s.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Een grondige kennis van de GDPR is noodzakelijk. Het hebben gevolgd van een opleiding DPO (met certificaat) is een pluspunt.
 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de rechten of toont grote interesse voor het recht.
 • Je hebt minstens 10 jaar werkervaring in het domein van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Ervaring met wetenschappelijk onderzoek is een pluspunt.
 • Je kan je identificeren met een ziekenhuissector en getuigt van een strikte professionele integriteit.
 • Je kan je onafhankelijk opstellen en je brengt mensen en meningen bij elkaar. Je vindt compromissen en kan deze vertalen naar een praktisch beleid.
 • Je bent communicatief vaardig, pragmatisch en beschikt over het talent om complexe juridische redeneringen zowel schriftelijk als mondeling op een voor niet-juristen bevattelijke manier te brengen.
 • Een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, is vereist. Je kan deelnemen aan tweetalige vergaderingen en hebt een goede passieve en een basis actieve kennis Frans.

Wat krijg je terug?

 • Een boeiende werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop staan.
 • Een werkomgeving met mogelijkheden tot ontplooiing en de kans om bij te dragen aan een team in volle ontwikkeling.
 • Een degelijk personeelsstatuut met extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, gratis abonnement openbaar vervoer, eigen bedrijfsrestaurant, bijkomende verlof- en feestdagen.

Klaar om grenzen te verleggen?

 • Solliciteer vandaag nog op deze vacature door het online sollicitatieformulier in te vullen en jouw CV toe te voegen.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Rekrutering en Selectie van UZ Leuven: 016 / 34 49 77
 • Wil je meer informatie over het werken binnen het ziekenhuis, de sollicitatieprocedure of UZ Leuven als werkgever? Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Mijn sollicitaties

Bekijk hier jouw sollicitaties bij UZ Leuven.

Mijn sollicitaties