“UZ Leuven is een heel creatieve omgeving”


Prof. dr. Filip Rega is staflid op de dienst cardiale heelkunde. Hij maakt deel uit van een team van 8 collega-artsen, 60 verpleegkundigen, 12 perfusionisten en de nodige topanesthesisten en –intensivisten, dat jaarlijks meer dan 1.500 hartoperaties uitvoert.

Puzzel

Niet alleen met operaties, maar ook door nieuwe technieken en behandelingen te ontwikkelen helpen we patiënten. Daarom breng ik als academisch hartchirurg heel wat tijd door in het laboratorium, waar we ons vooral bezighouden met translationeel onderzoek. Daarbij zoeken we praktische toepassingen voor de recentste ontdekkingen uit fundamenteel onderzoek. Translationeel onderzoek vormt de brug tussen het laboratorium en de patiënt. 

Zo’n onderzoek is als een puzzel. In het begin zijn er alleen maar aparte stukjes, gaandeweg ontdek je daar samenhang in. Het moment dat alle puzzelstukjes samenvallen en de som meer is dan de aparte delen, is een fantastisch gevoel.

De best mogelijke zorg

Maar achter ieder onderzoek, achter iedere operatie schuilt natuurlijk een mens. We streven er altijd naar om patiënten te verzorgen op de manier waarop je dat zelf zou willen. En dat aan de hoogst mogelijke standaard. Mensen die tevreden en beter - of met zicht op beterschap - naar huis gaan, daar doe je het uiteindelijk voor. Soms krijg ik zes maanden na een operatie nog een kaartje waarin mensen laten weten dat ze het goed maken en ze ons team bedanken.

Creativiteit

Alles wat we doen, doen we als team. Een probleem stel je samen vast en je zoekt er samen een oplossing voor. We brengen heel wat verschillende disciplines samen, zowel in de operatiezaal als in het labo.

UZ Leuven is een heel creatieve omgeving, waar je de vrijheid krijgt om kansen te grijpen, om te denken, om te ontwikkelen. En dat trekt soortgenoten aan. Het is heel fijn om met zo veel gelijkgezinden samen te werken. Diezelfde gedrevenheid en creativiteit probeer ik ook over te brengen bij het opleiden van mijn studenten en jonge collega’s op de werkvloer.