Jobmogelijkheden verpleegkundige

Operatiekwartier

Ontdek samen met Caro de teamspirit in het operatiekwartier.

Kindergeneeskunde

Julie vertelt over haar job op kindergeneeskunde.

Hospitalisatie-afdeling

Als verpleegkundige op een hospitalisatie-eenheid neem je een actieve rol op binnen zorgprogramma’s. Je biedt verpleegkundige totaalzorg aan, geeft gerichte informatie en begeleidt de patiënt en familie tijdens zijn verblijf. Dit doe je in samen-werking met een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers. Je kan als verpleegkundige aan de slag binnen de volgende zorgdomeinen: thorax, abdomen, inwendige aandoeningen, vrouw en kind, kritieke zorg, bewegingsstelsel, oncologie en zintuigen.

Medisch-technische afdelingen en ambulante zorg

Als verpleegkundige kan je binnen een ruime waaier van medisch-technische afdelingen aan de slag, waar je meewerkt aan de diagnose of behandeling van de patiënt. Voorbeelden zijn operatiekwartier, chirurgisch dagcentrum, dagziekenhuis, niercentrum, endoscopie, medische beeldvorming, functiemetingen, slaaplabo, IRCC enzovoort. Telkens combineer je technische handelingen binnen een hoogtechnologische en innovatieve omgeving met een patiëntgerichte aanpak, waarbij je de patiënt informeert, geruststelt en zijn comfort waarborgt.

Onze ambulante centra en raadplegingen winnen aan belang binnen de zorg-programma’s, zowel voor de chronische opvolging en behandelingen van patiënten, als voor snelle en acute patiëntentrajecten. Ook hier combineer je technische handelingen met het informeren van patiënten.

Vroedvrouw

Als vroedvrouw bied je kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding aan ouders, moeders, zwangere vrouwen en pasgeborenen binnen verscheidene omgevingen: materniteit, bevallingskwartier, fertiliteit, raadpleging, neonatologie. Termen als ‘babyvriendelijk ziekenhuis’ en ‘ontwikkelingsgerichte zorg’ zijn jou niet vreemd en je werkt hier graag aan mee. Je kan ingezet worden bij de pre-, per- en postnatale zorg, hoogrisicoverloskunde, fertiliteitscentrum, gynaecologie en neonatologie.

Nachtverpleegkundige hospitalisatie-eenheid of mobiele equipe

Als nachtverpleegkundige werk je op een hospitalisatie-eenheid of in de algemene nachtploeg (mobiele equipe). Je werkt ’s nachts actief mee aan de gespecialiseerde zorg voor de aanwezige zorgprogramma’s op jouw eigen afdeling of je ondersteunt over het hele ziekenhuis de nachtverpleegkundigen op de diverse afdelingen. Je bent de schakel in de continuïteit van zorg.

Verpleegkundig consulent

Als verpleegkundig consulent treed je, in nauw overleg met je verantwoordelijke, afdelingsoverschrijdend op als klinisch gespecialiseerde verpleegkundige binnen een bepaald zorgprogramma. Vanuit deze expertrol vervul je ook andere rollen. Je treedt op als adviesverlener op vraag van zorgverleners; je geeft educatie aan enerzijds zorgverleners (consulent) en anderzijds patiënten en familie (coach) en je werkt mee aan kwaliteitsbevorderende projecten en onderzoek.

Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist vervul je een afdelingsoverschrijdende, specialistische rol binnen een klinisch/verpleegkundig domein. Je treedt op als klinisch leider, als coach voor patiënten, familie en zorgverleners en als consulent voor zorgverleners. Daarnaast zorg je als onderzoeker en innovator voor een continue actualisering, vernieuwing en optimalisering van zowel de inhoud als de vorm van zorgprocessen. Je bent een spilfiguur binnen de interne en externe interprofessionele samenwerking.

Clinical trial assistant

Je begeleidt als clinical trial assistant onderzoeksprojecten en/of klinische studies, zowel wat betreft organisatie en patiëntencontacten als opvolging van de dataverwerking conform de ‘good clinical practice guidelines’ (GCP).

Je biedt ondersteuning bij de inclusie van patiënten of vrijwilligers in studies en plant de verschillende onderzoeken en consultatiemomenten. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, volgt parameters en medicatie op. Je bewaakt de kwaliteit, tijdigheid en optimale benutting van betrokken middelen. Je werkt samen met andere studiemedewerkers, medische stafleden en interne en externe contactpersonen.

Clinical support manager

Als clinical support manager is je opdracht drieledig. Je hebt een klinische opdracht waarbij je de artsen ondersteunt, onder andere door deelname aan en opvolging van de zaaltoer, coördinatie van multidisciplinaire raadplegingen en voorbereiding van het opname- of OKa-dossier.

Daarnaast zorg je voor procesoptimalisatie door zorgprocessen te analyseren, knelpunten te detecteren en verbeterprojecten op te zetten waarbij je ook de implementatie begeleidt. Ten slotte optimaliseer je het datamanagement op de afdeling en volg je kwaliteitsindicatoren mee op. Je rapporteert aan het medisch diensthoofd.

Leidinggevende

Als hoofdverpleegkundige of hoofdvroedvrouw ben je eindverantwoordelijke voor de dagelijkse aansturing en organisatie van je afdeling en waarborg je de kwalitatieve en professionele zorg voor patiënten. Je doet dit via een stimulerend personeelsbeleid, waarbij je continu oog hebt voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Je vormt en communiceert het beleid, dat samen met de verpleegkundig manager en het medisch diensthoofd wordt bepaald.

Je organiserende taken bestaan uit het opmaken van een werkplanning, zorgplanning, opname- en ontslagregeling, alsook het beheren van de personele en materiële middelen van de afdeling. Je neemt ook deel aan interprofessioneel overleg.

Als adjunct-hoofdverpleegkundige werk je onder supervisie van de hoofdverpleegkundige die je ondersteunt in het klinisch, operationeel en personeelsbeleid van de eenheid. Je wordt deeltijds ingeschakeld in de directe patiëntenzorg, waardoor je goed geplaatst bent om de brug te maken tussen de zorg en het beleid.

Referentieverpleegkundige

Als referentieverpleegkundige vervul je, naast je verpleegkundig werk, ook een rol in het opleiden en coachen van collega’s op jouw afdeling binnen een specifieke specialisatie. Je geeft advies bij complexe problemen en volgt de procedures op binnen je domein. Op je afdeling werk je mee aan onderzoeks- en kwaliteits projecten onder supervisie van je leidinggevende of supportteam. Bij UZ Leuven zijn 6 zorgdomeinen waarin afdelingsgebonden referentieverpleegkundigen werken: ziekenhuishygiëne, wondzorg, palliatieve zorg, pijn, reanimatie en mentorschap.

Referentieverpleegkundige

Als referentieverpleegkundige vervul je, naast je verpleegkundig werk, ook een rol in het opleiden en coachen van collega’s op jouw afdeling binnen een specifieke specialisatie. Je geeft advies bij complexe problemen en volgt de procedures op binnen je domein. Op je afdeling werk je mee aan onderzoeks- en kwaliteits projecten onder supervisie van je leidinggevende of supportteam. Bij UZ Leuven zijn 6 zorgdomeinen waarin afdelingsgebonden referentieverpleegkundigen werken: ziekenhuishygiëne, wondzorg, palliatieve zorg, pijn, reanimatie en mentorschap.

Mentor en Nurse Support Team

Als mentor ben je een referentiepersoon voor startende verpleegkundigen en stagiairs. Je werkt bed-side met hen samen, geeft directe feedback en coacht hen. Naast de zorg voor de patiënt, focus je ook op de starter of student en creëer je samen met de hoofdverpleegkundige een studentvriendelijk klimaat op de afdeling. De procesopvolging die je voorziet, richt zich zowel op technische vaardigheden als op gedrag en attitudes van jezelf en je directe collega’s.

Als lid van het nurse support team ben je een aanspreekpunt voor mentoren: je coacht en begeleidt hen in het opleiden van nieuwe medewerkers en je professionaliseert de mentorwerking. Je volgt ook het traject van nieuwe medewerkers en stagiairs op en coördineert de inschakeling van stagiairs. Binnen jouw zone zorg je voor een innovatieve leeromgeving. Op vraag zorg je ook voor werkbegeleiding.

Mentor en Nurse Support Team

Als mentor ben je een referentiepersoon voor startende verpleegkundigen en stagiairs. Je werkt bed-side met hen samen, geeft directe feedback en coacht hen. Naast de zorg voor de patiënt, focus je ook op de starter of student en creëer je samen met de hoofdverpleegkundige een studentvriendelijk klimaat op de afdeling. De procesopvolging die je voorziet, richt zich zowel op technische vaardigheden als op gedrag en attitudes van jezelf en je directe collega’s.

Als lid van het nurse support team ben je een aanspreekpunt voor mentoren: je coacht en begeleidt hen in het opleiden van nieuwe medewerkers en je professionaliseert de mentorwerking. Je volgt ook het traject van nieuwe medewerkers en stagiairs op en coördineert de inschakeling van stagiairs. Binnen jouw zone zorg je voor een innovatieve leeromgeving. Op vraag zorg je ook voor werkbegeleiding.

Interesse?